Goed nieuws

20 maart 2020: Iran: vrijlating gevangenen
Goede eerste stap, honderden onschuldigen blijven vastzitten. Iran heeft aangekondigd dat gratie zal worden verleend aan gevangenen die zijn veroordeeld wegens zogenaamde ‘veiligheidsdelicten’. Ook gevangenen die een straf van vijf jaar of minder kregen opgelegd en degenen die de afgelopen weken verlof kregen, zullen niet worden teruggestuurd naar de gevangenis.
Amnesty International verwelkomt de vrijlating van iedereen die als gewetensgevangene wordt vastgehouden. Deze mensen hadden sowieso niet in de gevangenis mogen zitten,’ zegt Philip Luther van Amnesty International. ‘Niemand zou ook maar een dag in de gevangenis moeten doorbrengen omdat hij vreedzaam gebruikmaakte van zijn rechten.’
Het gaat onder anderen om mensenrechtenverdedigers en om veel mensen die worden vastgehouden omdat ze hebben deelgenomen aan vreedzame protesten in november 2019 en januari van dit jaar. Amnesty roept de Iraanse autoriteiten opnieuw op om alle gewetensgevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

3 maart 2020: Equatoriaal-Guinea laat activist vrij
Op 14 februari 2020 is in Equatoriaal-Guinea Joaquín Elo Ayeto vrijgelaten. Hij had bijna een jaar gevangengezeten, waarvan enige tijd in isolatie.
Oppositielid en jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto zat bijna een jaar ten onrechte vast. Op 25 februari 2019 werd hij gearresteerd omdat hij informatie zou hebben over een samenzwering om de president te vermoorden. Waar die beschuldiging vandaan komt is onduidelijk.
De president gaf opdracht om hem vrij te laten tijdens een bijeenkomst met leden van de sociaaldemocratische oppositiepartij, waar Ayeto ook lid van is. Na zijn vrijlating bedankte Joaquín Elo Ayeto Amnesty: ‘Ik hoorde wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan en ik wil Amnesty International bedanken voor de immense inspanningen die tot mijn vrijlating hebben geleid.’
Joaquín Elo Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de rechten van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden.

24 februari 2020: Myanmar: filmmaker vrij na uitzitten straf
In Myanmar is filmmaker Min Htin Ko Ko Gyi op 21 februari 2020 vrijgekomen nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten. Hij werd in april 2019 opgepakt en beschuldigd van ‘online laster’ en het ‘aanzetten tot muiterij’. Dit gebeurde nadat Min Htin Ko Ko Gyi kritiek had geuit op de militaire machthebbers.
Min Htin Ko Ko Gyi is een prominente filmmaker en oprichter van het Human Dignity Film Institute en het Human Rights Human Dignity International Film Festival in Myanmar. Hij werd alleen maar werd opgepakt omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting.
Daarom beschouwde Amnesty International hem als gewetensgevangene en voerde actie voor zijn vrijlating.
Amnesty maakt zich er grote zorgen over dat de Myanmarese autoriteiten voortdurend mensenrechtenverdedigers vervolgen en gevangenzetten.