Goed nieuws

29 maart 2019: Saudi-Arabië: drie vrouwelijke activisten vrijgelaten, maar verzonnen aanklachten blijven.
In Saudi-Arabië zijn drie vrouwelijke activisten voorwaardelijk vrijgelaten. Iman al-Najfan, Aziza al-Yousef en Ruqayyah al-Mhareb zaten tien maanden vast na verzonnen aanklachten. In de gevangenis zijn zij gemarteld.
Lynn Maalouf van Amnesty International verwelkomt de vrijlating van de vrouwen, al komt die wel te laat. ‘Deze vrouwen hadden nooit gevangengezet mogen worden en hun vrijlating zou zeker niet ‘tijdelijk’ moeten zijn,’ zegt Maalouf. ‘Ze werden vastgezet, bedreigd en gemarteld, omdat ze vreedzaam opkwamen voor de rechten van vrouwen en hun mening uitten.’
Amnesty roept de Saudische autoriteiten op om alle aanklachten tegen de drie vrouwen in te trekken, evenals tegen de andere vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die nog vastzitten. 
Allen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.
De autoriteiten moeten garanderen dat er een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek komt naar de beweringen van de activisten dat zij zijn gemarteld. Bovendien moeten zij het recht hebben op schadeloosstelling voor hun willekeurige detentie en andere schendingen van mensenrechten.

5 april 2019: Egypte laat activist voorwaardelijk vrij.
In Egypte is activist Islam Khalil is uit de gevangenis ontslagen, na meer dan een jaar gevangenschap vanwege verzonnen aanklachten. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating.
Hoewel Khalil na meer dan een jaar gevangenschap nu op vrije voeten is, zijn de aanklachten tegen hem niet komen te vervallen. Op 19 februari beval de rechter Khalils voorwaardelijke vrijlating. Maar in plaats daarvan werd hij geïsoleerd gevangengehouden. Zijn familie wist niet waar hij verbleef. Eind maart kwam hij vrij.
Khalil werd in maart 2018 ontvoerd door agenten van de veiligheidsdienst NSA. Het kostte zijn familie drie weken om erachter te komen in welke gevangenis hij werd vastgehouden.
De autoriteiten beschuldigden hem van “lidmaatschap van een illegale groepering” en “het verspreiden van valse informatie” en hielden hem meer dan een jaar gevangen. Zijn medeverdachten werden al in september 2018 vrijgelaten.
In 2015 was Khalil ook al het slachtoffer van een gedwongen verdwijning, gedurende 122 dagen. In die periode was hij het slachtoffer van marteling, eenzame opsluiting en een zwaar gevangenisregime.
Amnesty is ervan overtuigd dat de verzonnen aanklachten tegen Khalil een vergeldingsmaatregel waren voor zijn politiek activisme. Amnesty roept de overheid van Egypte op om de aanklachten tegen hem te laten vallen.

17 april 2019: Equatoriaal-Guinea wil de doodstraf afschaffen.
De president van Equatoriaal-Guinea, Teodoro Obiang Nguema, kondigde op maandag 15 mei aan dat hij een wetsvoorstel zal indienen om de doodstraf in zijn land af te schaffen. Dit is een eis van de Gemeenschap van Portugeessprekende Landen. Deze aankondiging is een welkome stap. Als de doodstraf afgeschaft wordt, dan voegt het Oost-Afrikaanse land zich bij die helft van de wereld die al eerder afstand deed van deze gruwelijke straf.
De afschaffing draagt bij aan het verbeteren van de mensenrechten in Equatoriaal-Guinea. Hopelijk voegt de president de daad bij het woord en neemt hij de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de nieuwe wet snel wordt geïmplementeerd. Amnesty International verwerpt de doodstraf onder alle omstandigheden, ongeacht de aard van de misdaad. De doodstraf druist in tegen het recht op leven. Bovendien is er geen enkel geldig bewijs dat de doodstraf criminaliteit beter bestrijdt dan gevangenisstraffen.