Goed nieuws

21 mei 2019: UvA-student Rami Sidky voorwaardelijk vrij.  
In Caïro is muzikant en oud-UvA-student Rami Sidky (33) voorwaardelijk vrijgelaten. Hij was op 5 mei vorig jaar op weg naar huis na een concert in Beiroet, toen hij op het vliegveld van Caïro werd gearresteerd. Hij werd er ten onrechte van verdacht betrokken te zijn geweest bij de satirische muziekvideo Balaha, waarin de Egyptische president El-Sisi op de hak werd genomen. Vivienne Matthies-Boon van de Universiteit van Amsterdam, die Sidky lesgaf tijdens zijn master Internationale betrekkingen aan de UvA, nam het initiatief om in actie te komen voor zijn vrijlating. Amnesty International stuurde een urgent action voor hem uit. Er werden bijna 43 duizend handtekeningen verzameld onder de oproep voor zijn vrijlating. Deze werden op 10 mei aangeboden aan de Egyptische ambassade in Den Haag. Een dag later besloot de rechtbank in Caïro dat Rami Sidky moest worden vrijgelaten. Wel moet hij zich nog drie keer per week op het politiebureau melden. Rami Sidky liet na de uitspraak van de rechtbank weten: ‘Ik voel me zo vereerd en dankbaar voor de steun die ik ontving dankzij de gezamenlijke actie van de UvA, studenten en Amnesty Nederland.’

14 mei 2019: Asia Bibi veilig in Canada aangekomen.
Asia Bibi, de 54-jarige christelijke vrouw uit het overwegend islamitische Pakistan die ter dood veroordeeld was wegens godslastering, heeft het land mogen verlaten en is in Canada herenigd met haar gezin.
Bibi werd in november 2010 ter dood veroordeeld wegens belediging van de profeet Mohammed. Ze zou dat gedaan hebben nadat ze een collega-landarbeider een glas water had aangeboden. Die weigerde dat en zei dat hij dat deed vanwege het feit dat het water “onrein” was, omdat Bibi een christen is. Op 31 oktober 2018, drie jaar na haar hoger beroep sprak het Hooggerechtshof van Pakistan Bibi vrij, op grond van gebrek aan bewijs. De uitspraak was de aanleiding voor gewelddadige protesten in grote steden in Pakistan. Het Hooggerechtshof besloot daarop op zijn vonnis te heroverwegen. Op 29 januari van dit jaar oordeelde het Hooggerechtshof definitief in Asia’s voordeel. De Pakistaanse blasfemiewetgeving is berucht om haar vaagheid en strenge straffen. Mensen kunnen veroordeeld worden op grond van weinig of zelfs helemaal geen bewijs. Amnesty blijft zich inzetten voor het intrekken van de huidige blasfemiewetten in Pakistan en vindt dat eventuele nieuwe wetgeving aan internationale normen moet voldoen. Amnesty voerde wereldwijd actie voor Bibi en is iedereen die haar gesteund heeft enorm dankbaar.

8 mei 2019: Egypte laat activiste Hanan Badr el-Din vrij.
De Egyptische mensenrechtenverdediger Hanan Badr el-Din kwam op 25 april 2019 vrij. Ze zat bijna twee jaar vast zonder ooit een proces te hebben gehad. Hanan Badr el-Din zet zich met haar organisatie in voor de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen, vaak door toedoen van de veiligheidstroepen. Op 6 mei 2017 bezocht ze in een gevangenis net buiten de Egyptische hoofdstad Caïro een man die eerder was verdwenen, maar weer was opgedoken in de gevangenis.
Ze hoopte van hem informatie te krijgen over het lot van haar man, die in 2013 verdween. Tijdens het bezoek werd ze gearresteerd. Badr el-Din werd ten onrechte beschuldigd van lidmaatschap van de in Egypte verboden Moslimbroederschap, die door de overheid als terroristische organisatie wordt gezien. El-Dins man verdween in juli 2013, toen er in Caïro protesten waren tegen de staatsgreep van president El-Sisi. Ze zag hem op televisie gewond in een ziekenhuis liggen. Toen ze daar aankwam was hij verdwenen. Ze is nog altijd naar hem op zoek. Hanan richtte samen met anderen de Vereniging van Families van Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen op. Amnesty voerde in 2017 massaal actie voor haar als onderdeel van de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie.