Goed nieuws februari 2022

  

  3 februari 2022: In Egypte is activist Sanaa Seif vrijgekomen

Naar nu bekend is geworden is op 23 december 2021 de Egyptische mensenrechtenverdediger en filmmaker Sanaa Seif vrijgekomen. De 27-jarige Seif werd in maart 2021 door een rechtbank in Caïro veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf wegens het verspreiden van ‘vals nieuws’, het ‘misbruik van sociale media’ en het ‘beledigen van een politieagent’. Ze werd in juni 2020 willekeurig gearresteerd. Sanaa Seif bezocht op 22 juni 2020 met haar moeder en zus de Tora-gevangenis, waar haar broer en medeactivist Alaa Abdel Fatah sinds september 2019 zonder aanklacht wordt vastgehouden. Ze wachtten buiten op een brief van haar broer, toen een groep vrouwen met stokken hen aanviel en beroofde. Veiligheidstroepen keken toe, zonder in te grijpen. Eén agent zou Seifs moeder zelfs naar de slaande vrouwen hebben toegeduwd. Toen de Seif op 23 juni hierover een klacht wilde indienen bij het kantoor van de openbaar aanklager in Nieuw-Caïro, werd ze gearresteerd.

 14 februari 2022: Egyptische student Patrick George Zaki bedankt actievoerders

De Egyptische student Patrick George Zaki werd in december 2021 voorlopig vrijgelaten. Hij bedankt iedereen die hem steunde: ‘Een berichtje dat voorbijkomt is soms een levenslijn’.

Patrick George Zaki bracht 22 maanden door in willekeurige gevangenschap voor valse aanklachten dat hij nepnieuws zou verspreiden. Dit zou hij hebben gedaan in een artikel uit 2019. Daarin publiceerde hij dagboekfragmenten over de discriminatie van koptische christenen in Egypte.

Patrick George Zaki bedankte iedereen die hem steunde: ‘Ik wil iedereen bedanken die mij op wat voor manier dan ook steunde tijdens mijn gevangenschap. Hoe meer de reikwijdte van de steun in het buitenland tot me doordrong, hoe meer ik erop vertrouwde dat mijn vrijlating nabij kwam. Ik wil benadrukken dat een berichtje dat voorbijkomt soms een levenslijn kan zijn voor de gevangene, weg uit de angst en wreedheid van wat je doormaakt. De steunbetuigingen hebben een magische uitwerking. De verzender denkt misschien dat het niet zal werken, maar dat is niet waar. Elke boodschap in elke vorm, of het nu via video, post of een foto is, herinnert de gevangene aan het belang van wat hij doormaakt. En dat zijn gevangenschap een verschil maakt en het besef van anderen over wat er gaande is, verandert. Stop dus niet met het steunen van gewetensgevangenen. Er zijn er nog heel veel die “vrijheid” verdienen.’ 

 21 februari 2022:  Iran: doodstraf Mohammad Reza Haddadi ingetrokken

Op 14 februari 2022 werd bekend dat het Hooggerechtshof van Iran het doodvonnis heeft vernietigd van Mohammad Reza Haddadi. Hij werd in 2004 ter dood veroordeeld voor een misdrijf dat plaatsvond toen hij 15 jaar oud was. Er is goede hoop dat Haddadi binnenkort de gevangenis mag verlaten.

Amnesty International voert sinds 2008 campagne voor Mohammad Reza Haddadi en verwelkomt het nieuws dat het doodvonnis is ingetrokken. Na zijn arrestatie bekende Mohammad Reza Haddadi dat hij iemand had vermoord. Al snel trok hij deze verklaring in. Hij zei dat hij bekende nadat zijn twee medebeklaagden hem ertoe hadden gedwongen. Tijdens zijn rechtszaak zei Haddadi dat hij niet had deelgenomen aan de moord. Zijn medebeklaagden bevestigden Mohammad Reza Haddadi’s onschuld en trokken hun getuigenissen over zijn betrokkenheid bij de moord in. De medeverdachten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen.

 25 februari 2022: Honduras: milieuactivisten onverwachts vrijgelaten

In Honduras oordeelde de rechtbank op 24 februari 2022 dat zes milieuactivisten onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. De zes milieuactivisten zaten al 30 maanden onterecht vast nadat ze vreedzaam protesteerden tegen een mijnbouwbedrijf dat de Guapinol-rivier vergiftigt. Op 9 februari 2022 oordeelde een rechter nog dat de zes schuldig zijn aan onder meer het toebrengen van schade aan het mijnbouwbedrijf. Twee andere milieuactivisten die waren aangeklaagd, werden eerder al vrijgesproken. Amnesty International begon op 23 februari een schrijfactie voor de vrijlating van de zes activisten.

José Márquez Márquez, Kelvin Romero Martínez, José Abelino Cedillo Cantarero, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Cedillo Cruz en Orbin Nahún Hernández zijn leden van het Gemeentelijk Comité voor de Verdediging van Gemeenschappelijke en Publieke Goederen van de gemeente Tocoa. Ze verzetten zich sinds 2015  tegen twee mijnbouwbedrijven die de waterbronnen van duizenden mensen vergiftigen. In 2020 werden ze genomineerd voor de Sacharovprijs van het Europees Parlement voor verdedigers van democratie en mensenrechten.

   Goed nieuws         Goed nieuws         Goed nieuws        Goed nieuws         Goed nieuws         Goed nieuws         Goed Nieuws        Goed Nieuws