Goed nieuws februari 2024

8 februari 2024: Zimbabwe stap dichterbij afschaffing van de doodstraf.

Het kabinet van Zimbabwe steunt het afschaffen van de doodstraf. Het parlement moet dit besluit nog wel omzetten in wetgeving.

Khanyo Farise van Amnesty International toont zich verheugd over deze ontwikkeling: ‘Zimbabwe heeft de juiste stap gezet om een einde te maken aan deze afschuwelijke en onmenselijke vorm van bestraffing, waarvoor geen plaats is in onze wereld.’

Amnesty International is altijd en in alle gevallen tegen de doodstraf, omdat het een schending is van het recht op leven zoals dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Zimbabwe voerde zijn laatste executie uit in 2005, maar er worden nog steeds doodvonnissen uitgesproken. Bij de onafhankelijkheid in 1980 waren er negen misdrijven waarop volgens de Zimbabwaanse wet de doodstraf stond. Mensen kunnen momenteel ter dood worden veroordeeld voor drie misdrijven: verraad; wanneer een daad van oproer, banditisme, sabotage of terrorisme de dood van een mens tot gevolg heeft; en voor moord, poging tot moord of aanzetten tot moord.

Venezuela: 15 februari 2024: Activist Gabriel Blanco stuurt ‘broederlijke knuffel’ na vrijlating.  Guillermo Zárraga en Gabriel Blanco uit Venezuela zijn eindelijk herenigd met hun families. De twee mannen die opkwamen voor arbeidsrechten in hun land zaten jarenlang onterecht in de gevangenis. Op 20 december 2023 werden ze om onduidelijke redenen vrijgelaten. Wel moeten ze zich nog aan een aantal voorschriften houden. Zo moeten ze zich om de zoveel tijd melden bij een lokale rechtbank.

Guillermo Zárraga en Gabriel Blanco zaten allebei waarschijnlijk vanwege hun activisme vast. Zárraga werkte als ingenieur en vakbondsleider in de olie-industrie. Volgens de autoriteiten zou hij de CIA helpen de olie-industrie in Venezuela te saboteren. Hiervoor was helemaal geen bewijs. Toch werd hij vervolgd voor spionage. In 2020 werd hij opgesloten. Door de slechte omstandigheden in de gevangenis ging het slecht met zijn gezondheid.

Gabriel Blanco was arbeidsrechtenactivist en hulpverlener. In 2020 werd hij opgepakt. Een jaar later werd hij veroordeeld tot 16 jaar cel voor ‘criminele samenzwering’. Hij zou in een WhatsApp-groep plannen hebben gedeeld om Venezuela ’s Onafhankelijkheidsdag te saboteren. Ook daarvoor was geen bewijs.

Gabriel Blanco stuurde na zijn vrijlating deze dankwoorden naar Amnesty International: ‘Mijn boodschap is voor alle mensenrechtenverdedigers, voor jullie geweldige werk. Ik stuur jullie mijn voortdurende dankbaarheid voor alle acties die jullie op dit moment uitvoeren. En in het bijzonder aan alle Amnesty-activisten en iedereen die betrokken is bij Amnesty International, in Venezuela en de hele wereld. Jullie campagnes helpen om de mensenrechtenschendingen in Venezuela en de rest van de wereld zichtbaar te maken. Ik ben echt heel dankbaar en stuur jullie allemaal een dikke broederlijke knuffel.’

Amnesty-vrijwilligers van over de hele wereld schreven namelijk brieven voor zijn vrijlating en die van Zárraga. Waarom de twee mannen zijn vrijgelaten, is onduidelijk. Het lijkt erop dat de autoriteiten af en toe wat gevangenen uitkiezen om onder voorwaarden vrij te laten als hen dat zo uitkomt. Toch hebben we ook reden om aan te nemen dat Amnesty’s acties aankomen bij de machthebbers in Venezuela en dat degenen voor wie we actie voeren daar profijt van hebben. We horen vaak van voormalige gevangenen dat nieuws over Amnesty’s acties via sociale media doordringt in gevangenissen en enorm wordt gewaardeerd door de gedetineerden.