Goed nieuws mei 2022

4 mei 2022: VS: Melissa Lucio ontsnapt aan executie

In de Amerikaanse staat Texas is Melissa Lucio ternauwernood aan de dood ontsnapt. Twee dagen voordat zij zou worden geëxecuteerd, besloot het Hof van Beroep dat de executie moet worden opgeschort. Het Hof verwees haar zaak terug naar de rechter. Op grond van nieuw bewijs moet die beoordelen of Lucio wel echt schuldig is. De staat Texas wilde de Mexicaans-Amerikaanse Melissa Lucio op 27 april executeren. Ze kreeg in 2008 de doodstraf voor moord op haar 2-jarige dochtertje. Maar nieuwe experts wijzen erop dat haar dochtertje mogelijk omkwam door een ongelukkige val van de trap, zoals Lucio al die tijd al beweerde.

Meerdere juryleden hebben inmiddels aangegeven twijfels te hebben over hun uitspraak. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van Lucio’s verklaringen, die ze onder druk afgaf aan vooringenomen ondervragers. Daarmee werkte ze ongewild mee aan haar eigen veroordeling.

Lucio kreeg dus geen eerlijk proces. Haar executie is daarom in strijd met internationaal recht. De doodstraf mag alleen worden opgelegd als er geen ruimte is voor twijfel. Die is er in dit geval wel. Daarom voerde Amnesty International actie tegen haar executie. Het hof van Beroep oordeelde op 25 april dat de rechtbank opnieuw naar de zaak moet kijken om te onderzoeken of Lucio terecht is veroordeeld.

20 mei 2022: In Egypte is activist Ibrahim Ezz el-Din vrijgelaten

Amnesty International is blij dat op 26 april 2022 in Egypte mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz el-Din is vrijgelaten. Hij was onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden en zat 34 maanden in willekeurige detentie vanwege zijn vreedzame mensenrechtenwerk.

Ezz el-Din werd nooit aangeklaagd of berecht, maar werd gevangengehouden in afwachting van onderzoeken in twee afzonderlijke zaken over ongegronde beschuldigingen van ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’.

Amnesty beschouwde Ibrahim Ezz el-Din als een gewetensgevangene die alleen werd vastgehouden vanwege zijn inzet voor meer respect voor de mensenrechten in Egypte. In 2019 werden tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights wereldwijd brieven naar de Egyptische autoriteiten gestuurd met de oproep Ibrahim Ezz el-Din vrij te laten.

Na zijn vrijlating bedankte Ibrahim Ezz el-Din iedereen die voor hem in actie kwam.

‘Gedurende de bijna drie jaar die ik in de gevangenis doorbracht, voelde ik dat ik elke dag een deel van mijn ziel verloor, en de hoop op terugkeer naar het leven, naar de vrijheid. Het enige dat mijn dagen verlichtte en me hoop gaf, was het nieuws dat ik ontving dat mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten.

In de donkerste momenten van wanhoop was het nieuws van de campagnes waarin werd opgeroepen tot mijn vrijlating, mijn enige motivatie om de hoop niet op te geven. Ik wil iedereen bedanken die bijdroeg aan de campagne en mij binnen en buiten Egypte verdedigde. Ik dank vooral Amnesty International en al haar medewerkers en leden: jullie waren de zonnestralen in het pikdonker.

25 mei 2022: Egyptische journalist Mohamed Salah vrijgelaten

Op 24 april 2022 is de Egyptische journalist Mohamed Salah vrijgelaten. Hij bracht 29 maanden door in een Egyptische gevangenis omdat hij gebruikmaakte van zijn mensenrechten. Salah heeft geen rechtszaak gehad en is nooit officieel aangeklaagd.

De journalist Mohamed Salah werd in november 2019 opgepakt in een café in de Egyptische hoofdstad Caïro. Hij werd niet aangeklaagd. In juli 2020 oordeelde een rechtbank dat hij moest worden vrijgelaten omdat hij niet schuldig was aan ‘aansluiting bij een terroristische groepering’ en ‘het verspreiden van nepnieuws’ over demonstraties tegen de regering in maart 2019. Maar Salah werd niet vrijgelaten. Een paar maanden later werd er nog een onderzoek naar hem gestart, wederom naar ongefundeerde aanklachten van terrorisme.

Amnesty-activisten over de hele wereld ondertekenden petities en schreven brieven naar de Egyptische autoriteiten om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Mohamed Salah te eisen.

Na zijn vrijlating stuurde Salah dit bericht naar alle leden en activisten van Amnesty International:

‘Ik schrijf jullie dit als een vrij man, nadat ik 2 jaar en 5 maanden in de gevangenis heb doorgebracht. Tijdens deze periode hebben jullie mij op alle mogelijke manieren gesteund. Niet alleen mij, maar ook anderen die gevangenzaten vanwege hun mening. Ik bedank jullie allemaal voor jullie continue steun en de spoedacties voor mijn vrijheid. Jullie waren een stem voor ons die in de gevangenis zaten.

Goed nieuws            Goed nieuws             Goed nieuws            Goed nieuws              Goed nieuws            Goed nieuws