Organisatie

Amnesty International wordt wereldwijd ondersteund door meer dan 10 miljoen mensen. Dankzij dit netwerk van leden en actieve vrijwilligers, zijn al heel wat misstanden verbeterd, ‘verdwijningen’ opgelost en gewetensgevangenen vrijgelaten.

In Apeldoorn zijn ongeveer 2.300 mensen lid van Amnesty. Onze werkgroep bestaat uit zo’n 20 mensen en wij zetten ons op lokaal niveau in voor de doelen van Amnesty International.


Algemeen

Werkgroepleden worden regelmatig uitgenodigd om bij elkaar te komen. Tijdens deze vergaderingen informeren de verschillende subgroepen elkaar over hun activiteiten, bespreken we Amnesty thema’s en maken we plannen die aansluiten op lokale of landelijke activiteiten. De werkgroep heeft ook een aantal flexwerkers. Zij zijn op oproepbasis beschikbaar bij activiteiten als 10 december, Write for Rights. Een paar keer per jaar ontmoeten we elkaar voor een informele bijeenkomst of activiteit.


Bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het bestuur van de werkgroep. Zij bereiden de werkgroepvergaderingen voor, onderhouden de externe contacten, beheren de gelden en de materialen/artikelen enzovoort.


Actiegroep

De actiegroep organiseert acties in Apeldoorn, die mensen bewust maken van de wereldwijde schendingen van mensenrechten en die uitnodigen om hiertegen in actie te komen, dan wel om Amnesty International te steunen.

Enkele voorbeelden van acties zijn de verkoop van vergeet-mij-nietjes in combinatie met een groetenkaart voor een gewetensgevangene; de 10 december Write for Rights schrijfdag (de dag van de rechten van de mens) met fakkeltocht, muziekoptredens en kramen; petitielijsten op 8 maart, Internationale Vrouwendag en een Amnesty kraam bij passende manifestaties in Apeldoorn.


Dossiergroep

Sommige gevangenen of groepen worden door Amnesty ‘geadopteerd’. Dit betekent dat een bepaalde persoon of groep langdurig aandacht en brieven krijgt van verschillende Amnesty groepen.

De handhaving van de mensenrechten van Koerden kreeg van oudsher veel aandacht vanuit Apeldoorn. Tegenwoordig richten we ons grotendeels op Oost-Europa en schrijven we brieven aan gevangenen en de relevante instanties in die landen. Deze ‘lange adem’ methode kan een regering er tenslotte toe brengen verbetering in de situatie te brengen. Het hierbij toegepaste actiemiddel is het sturen van brieven en het verzamelen en versturen van informatie.


Movies that Matter-groep

Movies that Matter On Tour is een spin off van het jaarlijkse Movies that Matter festival met als doel om middels film en debat de ogen te openen voor mensenrechten wereldwijd. 

In samenwerking met Filmhuis Gigant organiseren Movies That Matters en Amnesty International, werkgroep Apeldoorn maandelijkse filmvertoningen, met aansluitend een inspirerend ‘cooling-down’ interview of dialoog met uiteenlopende gasten. Filmvertoningen met aansluitend nagesprekken vormen de ideale ontmoetingsplek om voorlichting te geven over mensenrechtenschendingen en hoe dit kan worden voorkomen.


Schrijfgroep

De schrijfgroep verzorgt de schrijfavonden en schrijfabonnementen. Schrijven naar overheden is van oorsprong hét actiemiddel van Amnesty en daar zijn de laatste jaren e-mailen en sms-en bijgekomen.

Tijdens de schrijfavonden schrijven bezoekers één of meerdere brieven op basis van voorbeeldbrieven die de werkgroep heeft voorbereid. Apeldoorn heeft iedere 3e woensdag van de maand schrijfavonden aan de Loseweg 107 (bij Trineke Lauw). De mensen met een schrijfabonnement krijgen maandelijks schrijfinformatie toegestuurd, zodat ze thuis brieven kunnen schrijven. Meld u hiervoor aan via info@amnestyapeldoorn.nl.


Educatiegroep

De gastdocenten van de educatiegroep verzorgen met veel enthousiasme gastlessen voor vooral groep 7 en 8 van de basisscholen en voor het voortgezet onderwijs (o.a. ROC Aventus). Bij enkele scholen in Apeldoorn heeft Amnesty zelfs een vaste plaats in het onderwijs gekregen. Het doel is de jeugd bekend te maken met de mensen- en kinderrechten in de wereld, in Nederland en van zichzelf. In de lessen wordt op aangepast niveau aan concrete situaties aandacht gegeven. De lessen zijn interactief (gesprek, spel, opdrachten) en worden ondersteund met filmpjes en lesmateriaal van Amnesty Amsterdam.

Tevens kunnen op verzoek lezingen of presentaties gegeven worden over mensenrechten op bijeenkomsten of voor organisaties. Wilt u graag dat een van onze mensen iets komt vertellen, dan kunt u een mail sturen naar info@amnestyapeldoorn.nl.