Organisatie

Amnesty International heeft wereldwijd meer dan 1 miljoen leden. Dankzij dit netwerk van leden en actieve vrijwilligers, zijn al heel wat misstanden verbeterd, ‘verdwijningen’ opgelost en gewetensgevangenen vrijgelaten.

In Apeldoorn zijn ongeveer 2.300 mensen lid van Amnesty. Onze werkgroep bestaat uit zo’n 20 mensen en wij zetten ons op lokaal niveau in voor de doelen van Amnesty International.


Algemeen

Alle werkgroepleden worden regelmatig uitgenodigd om bij elkaar te komen. Tijdens deze vergaderingen informeren de verschillende groepen elkaar over hun activiteiten, bespreken we Amnesty thema’s en maken we plannen die aansluiten op lokale of landelijke activiteiten. De werkgroep heeft ook een aantal flexwerkers. Zij zijn op oproepbasis beschikbaar bij activiteiten als 10 december, Write for Rights.


Bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het bestuur van de werkgroep. Zij bereiden de werkgroepvergaderingen voor, onderhouden de gewenste/noodzakelijke externe contacten, beheren de gelden en de materialen/artikelen enzovoort.


Actiegroep

De actiegroep organiseert acties in Apeldoorn, die mensen bewust maken van de wereldwijde schendingen van mensenrechten en die uitnodigen om hiertegen in actie te komen, dan wel om Amnesty International te steunen.

Enkele voorbeelden van acties zijn de verkoop van vergeet-mij-nietjes in combinatie met een groetenkaart voor een gewetensgevangene; de 10 december schrijfdag (de dag van de rechten van de mens) met fakkeltocht, muziekoptredens en kramen; petitielijsten op 8 maart, Internationale Vrouwendag en een Amnesty kraam bij passende manifestaties in Apeldoorn.


Adoptiegroep

Sommige gevangenen of groepen worden door Amnesty ‘geadopteerd’. Dit betekent dat een bepaalde persoon of groep langdurig aandacht en brieven krijgt van verschillende Amnesty groepen.

De handhaving van de mensenrechten van Koerden kreeg van oudsher veel aandacht vanuit Apeldoorn. Deze ‘lange adem’ methode kan een regering er tenslotte toe brengen verbetering in de situatie te brengen. Het hierbij toegepaste actiemiddel is het sturen van brieven en het verzamelen en versturen van informatie.


Movies that Matter-groep

Movies that Matter On Tour is een spin off van het jaarlijkse Movies that Matter festival met als doel om middels film en debat de ogen te openen voor mensenrechten wereldwijd. 

In samenwerking met Filmhuis Gigant organiseren Movies That Matters en Amnesty International, werkgroep Apeldoorn maandelijkse filmvertoningen, met aansluitend een inspirerend ‘cooling-down’ interview of dialoog met uiteenlopende gasten. Filmvertoningen met aansluitend nagesprekken vormen de ideale ontmoetingsplek om voorlichting te geven over mensenrechtenschendingen en hoe dit kan worden voorkomen.


Schrijfgroep

De schrijfgroep verzorgt de schrijfavonden en schrijfabonnementen. Schrijven naar overheden is van oorsprong hét actiemiddel van Amnesty en daar zijn de laatste jaren e-mailen en sms-en bijgekomen.

Tijdens de schrijfavonden schrijven bezoekers één of meerdere brieven op basis van voorbeeldbrieven die de werkgroep heeft voorbereid. Apeldoorn heeft iedere 3e woensdag van de maand schrijfavonden aan de Rozenlaan 10 (bij Trineke Lauw). De mensen met een schrijfabonnement krijgen maandelijks schrijfinformatie toegestuurd, zodat ze thuis brieven kunnen schrijven. Geef u nu op!


Scholengroep

De gastdocenten van de scholengroep verzorgen met veel enthousiasme lessen voor vooral groep 7 en 8 van de basisscholen en ook voor het voortgezet onderwijs (o.a. ROC Aventus).

Bij enkele scholen in Apeldoorn heeft Amnesty zelfs een vaste plaats in het onderwijs gekregen. Het doel is de jeugd bekend te maken met de mensen- en kinderrechten in de wereld. In de lessen wordt op aangepast niveau aan concrete situaties aandacht gegeven. De lessen zijn interactief (gesprek, spel, opdrachten) en worden ondersteund met filmpjes en lesmateriaal van Amnesty Amsterdam.