Adviesrapport van Jongerenambassadeurs

De Educatiegroep van Amnesty International Apeldoorn kreeg op 4 juli een adviesrapport: ‘bewustwording van Apeldoornse jongeren omtrent discriminatie’ aangereikt van drie Jongambassadeurs. Aimee, Valérie en Marescha, leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, hebben de afgelopen maanden in opdracht van Amnesty een enquête gehouden onder middelbare scholieren om de bekendheid met (het werk van) Amnesty te toetsen en na te gaan of …