Adviesrapport van Jongerenambassadeurs

De Educatiegroep van Amnesty International Apeldoorn kreeg op 4 juli een adviesrapport: ‘bewustwording van Apeldoornse jongeren omtrent discriminatie’ aangereikt van drie Jongambassadeurs. Aimee, Valérie en Marescha, leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, hebben de afgelopen maanden in opdracht van Amnesty een enquête gehouden onder middelbare scholieren om de bekendheid met (het werk van) Amnesty te toetsen en na te gaan of en hoeveel problemen ze hebben met discriminatie. De uitkomsten staan in het adviesrapport. Ook hebben ze een Tiktok account voor Amnesty aangemaakt en hier filmpjes opgezet, die veelvuldig worden bekeken. De drie deden dit als project van Jongerenambassadeurs, waarbij jongeren de kans krijgen om als maatschappelijke diensttijd hun stem te laten horen. Zij hadden zelf aangegeven graag iets voor Amnesty te willen doen.

Amnesty Apeldoorn gaat de bevindingen en aanbevelingen uit het adviesrapport van harte gebruiken. Ons streven is om jongeren in Apeldoorn meer te bewust te maken van hun rechten en om discriminatie aan te pakken. Ook is het de bedoeling om een Jongerengroep Amnesty Apeldoorn op te richten, zodat jongeren via eigen sociale media (Tiktok) andere jongeren bereiken en zélf acties kunnen organiseren.

Valérie, Marescha en Aimée kregen van de coach van Jongerenambassadeurs een certificaat en werden door ons in het zonnetje gezet. Alles in het bijzijn van hun docent en mentor, de heer Wolters. Ze kunnen supertrots zijn op het resultaat!