Collecte 11-16 maart 2024

De jaarlijkse collecte voor Amnesty International wordt gehouden van 11 t/m 16 maart. Duizenden vrijwilligers gaan dan van huis tot huis om geld in te zamelen. Omdat Amnesty onafhankelijk is en geen subsidie ontvangt, zijn deze inkomsten erg belangrijk. Geld, dat ingezet wordt voor onderzoek naar en acties tegen schendingen van mensenrechten.

Geef dus wat je kunt missen, als er een collectant langs komt! Je kunt zowel contant als via een qr code bijdragen. Er zijn nog veel extra collectanten nodig, ook in Apeldoorn! Meld je aan als collectant: https://www.amnesty.nl/steun-ons/collecte. Ook kun je een online collectebus aanmaken, om via de sociale media jouw contacten te benaderen. Doe wat je kunt en doe mee!